αποκρίνω


αποκρίνω
(I)
βλ. αποκρίνομαι.
————————
(II)
(Μ ἀποκρίνω)
τελειώνω την κρίση, αποφασίζω οριστικά.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀποκρίνω — ἀποκρί̱νω , ἀποκρίνω set apart aor subj act 1st sg ἀποκρί̱νω , ἀποκρίνω set apart pres subj act 1st sg ἀποκρί̱νω , ἀποκρίνω set apart pres ind act 1st sg ἀποκρί̱νω , ἀποκρίνω set apart aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποκρινῶ — ἀποκρῐνῶ , ἀποκρίνω set apart aor subj pass 1st sg (attic epic doric) ἀποκρῐνῶ , ἀποκρίνω set apart fut ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποκεκριμένα — ἀποκρίνω set apart perf part mp neut nom/voc/acc pl ἀποκεκριμένᾱ , ἀποκρίνω set apart perf part mp fem nom/voc/acc dual ἀποκεκριμένᾱ , ἀποκρίνω set apart perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποκεκριμέναι — ἀποκρίνω set apart perf part mp fem nom/voc pl ἀποκεκριμένᾱͅ , ἀποκρίνω set apart perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποκεκριμένον — ἀποκρίνω set apart perf part mp masc acc sg ἀποκρίνω set apart perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποκεκριμένω — ἀποκρίνω set apart perf part mp masc/neut nom/voc/acc dual ἀποκρίνω set apart perf part mp masc/neut gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποκεκριμένων — ἀποκρίνω set apart perf part mp fem gen pl ἀποκρίνω set apart perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποκρινθέντα — ἀποκρίνω set apart aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀποκρίνω set apart aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποκρῖνον — ἀποκρίνω set apart pres part act masc voc sg ἀποκρίνω set apart pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποκρίνθην — ἀποκρίνω set apart aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) ἀποκρίνω set apart aor ind pass 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)